Blixtnedslag – ett hot mot hemelektronik

Alla längtar efter sol och värme men sommar innebär också åska och blixtoväder. Dessa oväder med hundratusentals blixtnedslag förstör hemelektronik för höga värden årligen. Vanligaste hemelektroniken som förstörs är trådlösa telefoner, tv-apparater, modem samt routrar, DVD-spelare, digitalboxar samt tv-spelkonsoler.

När vi energieffektiviserar vår hemelektronik är det rekommenderat att även tänka på säkerhet. Det är inte komplicerat att effektivisera energiförbrukningen och lika logiskt och enkelt är det att ta säkerhet i beaktande. Eftersom vi numera kopplar ihop vår hemelektronik ökar samtidigt risken för att flera produkter kommer att slås ut samtidigt vid ett blixtnedslag. Detta kan orsaka en ekonomisk katastrof eftersom varken garantier eller reklamationsrätt kommer att täcka skador från blixtnedslag. Vid köp av nya produkter finns ibland produktförsäkring som täcker skador från åska. En hemförsäkring ger skydd men när självrisken dragits av och värdet räknats ner blir det inte många kronor kvar i ersättning.

Den enklaste och säkraste försäkringen mot blixtnedslag är att dra ur sladden. Dra ur sladden när du inte är hemma och särskilt under en längre frånvaro som till exempel en semesterresa. Det gäller att dra ur alla sladdar såsom antennsladdar, strömsladdar och telefonsladdar. En enkel åtgärd som kan spara dig tusentals kronor och massor av besvär.

Säkerhet och brandsäkerhet är viktiga frågor för företag och Briab erbjuder konsulttjänster med expertkompetens inom brandskyddsteknisk projektering, systematiskt brandskyddsarbete, riskhantering samt brandfarlig vara. Det är fördelaktigt att tänka rätt från början så klicka här för mer information. Briab arbetar med utformningen av brandsäkra byggnadskonstruktioner där VVS-installationer är en viktig del. Briab kan minska risker samt kostnader för dyr brandisolering samt brandtekniska installationer.

Det gäller att skydda din hemelektronik så mycket som möjligt. Många lämnar sina apparater i standby-läge när de inte är hemma, vilket förutom att de drar el i onödan även är i risk att förstöras vid åsknedslag. Bäst är alltid att dra ur sladden ur vägguttaget. För att göra det enkelt och smidigt är det bra att skaffa förlängningssladdar med power-knapp så att du endast behöver dra ur dessa för att stänga av all elektronik.

Åskskydd kommer att minska risken för skador från blixtnedslag. Ett problem är överspänningar i ledningar när blixten slår ner nära el- eller teleledningar. Denna överspänning leds sedan in i bostaden och förstör din tv eller dator. Ett överspänningsskydd kan monteras vid villans elcentral och kommer att förhindra att överspänningen kommer in via tele- eller elledningar. För dig som bor i en lägenhet kan apparatskydd monteras vid väggurtagen som skydd.

Om du bor i en lägenhet i tätort har du mer skydd mot överspänningar och risken för skador på hemelektronik är minimal. Trots detta är det rekommenderat att dra ur sladdar när det åskar för att skydda både dig själv och din elektronik. En villa på landsbygden är mer utsatt för överspänning eftersom det ofta saknas skydd från nät- och elbolag. Det är en god idé att investera i mer heltäckande skydd som överspänningsskydd, markspänningsskydd, jordfelsbrytare, jordade uttag samt apparatskydd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *